HomeFractiePieter Vink

Pieter Vink

Burgerlid SGP Werkendam

Pieter Vink
Pieter Vink Burgerlid SGP Werkendam

Portefeuilles
*Ruimtelijke Ontwikkeling (incl. Deltaprogramma)
*Volkshuisvesting
*Natuur en landschap
*Milieu en Afval
*Vergunningverlening en toezicht
*Grondbedrijf
*Economische zaken
*Verkeer en vervoer (incl. veerverbindingen)
*Recreatie en toerisme
*Openbare werken
*Water