HomeFractiePeter Noordergraaf

Peter Noordergraaf

Wie is raadslid Peter Noordergraaf?

Ik ben geboren  op 31-7-1984 in Rotterdam en vanaf 2007 woonachtig in onze mooie gemeente Werkendam. Ben getrouwd met Esther en we hebben 2 kinderen. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als veestapeladviseur bij CRV en ben ik verantwoordelijk voor 700 melkveehouders in een stuk managementadvies en verkoop. 

Vroeger werd er thuis regelmatig over politiek gesproken, omdat mijn vader ook werkzaam was en is als bestuurder in de politiek. Vandaar dat er ook wel enige interesse was. In 2009 werd ik gevraagd om als burgerlid te gaan werken binnen onze fractie en mag ik inmiddels ruim 6 jaar raadslid zijn van onze SGP fractie.

Ik kan wel zeggen dat het politieke en bestuurlijke werk iets is geworden waar ik me echt thuis voel. Mijn ervaring is na deze afgelopen 6 jaar dat je veel voor je medeburgers kan betekenen en dat je altijd het groot maatschappelijke doel voor ogen moet hebben. Ook hierin zijn politiek en bestuurlijk altijd nog stappen te zetten en kunnen er nog altijd zaken verbeterd worden. Over veel zaken wordt gewoon een zakelijke beslissing gevraagd, maar als het over principiële zaken gaat mogen wij als SGP ons oor te luister leggen bij een grote schat waar we wensen uit te leven en te werken: de Bijbel! 

Samen met ons burgerlid Leon Vink zijn wij werkzaam in de commissie Inwoners. Hieronder vallen de beleidsvelden Jeugd(zorg), Zorg en Welzijn( incl. WMO), Sociale zaken en werkgelegenheid, incl. decentralisatie Participatiewet, Onderwijs (incl. kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) en Sport. Voornamelijk beleidsvelden die (kwetsbare) mensen raken en waarin je echt het verschil kan maken. Veel werk mag gedaan worden politiek bestuurlijk, maar uiteindelijk wel om gezamenlijk met alle politieke partijen in onze gemeente Werkendam het maatschappelijke belang en doel te dienen!

SGPraat.

SGPraat.

15 feb. 2014
Berging Lancaster

Berging Lancaster

12 feb. 2014
Berging Lancaster en kwestie ontslag J. Potters

Berging Lancaster en kwestie ontslag J. Potters

8 feb. 2014
Verkiezingsprogramma gereed!

Verkiezingsprogramma gereed!

13 jan. 2014
SGP caravan gereed!

SGP caravan gereed!

11 jan. 2014
1e termijn Algemene beschouwingen SGP Werkendam

1e termijn Algemene beschouwingen SGP Werkendam

12 nov. 2013
Bijdrage SGP fractie Commissie Grondgebied 11 november 2013

Bijdrage SGP fractie Commissie Grondgebied 11 november 2013

11 nov. 2013
Kandidatenlijst SGP Werkendam gereed.

Kandidatenlijst SGP Werkendam gereed.

6 nov. 2013

30 nov. 1999