HomeFractiePeter Noordergraaf

Peter Noordergraaf

Wie is raadslid Peter Noordergraaf?

Ik ben geboren  op 31-7-1984 in Rotterdam en vanaf 2007 woonachtig in onze mooie gemeente Werkendam. Ben getrouwd met Esther en we hebben 2 kinderen. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als veestapeladviseur bij CRV en ben ik verantwoordelijk voor 700 melkveehouders in een stuk managementadvies en verkoop. 

Vroeger werd er thuis regelmatig over politiek gesproken, omdat mijn vader ook werkzaam was en is als bestuurder in de politiek. Vandaar dat er ook wel enige interesse was. In 2009 werd ik gevraagd om als burgerlid te gaan werken binnen onze fractie en mag ik inmiddels ruim 6 jaar raadslid zijn van onze SGP fractie.

Ik kan wel zeggen dat het politieke en bestuurlijke werk iets is geworden waar ik me echt thuis voel. Mijn ervaring is na deze afgelopen 6 jaar dat je veel voor je medeburgers kan betekenen en dat je altijd het groot maatschappelijke doel voor ogen moet hebben. Ook hierin zijn politiek en bestuurlijk altijd nog stappen te zetten en kunnen er nog altijd zaken verbeterd worden. Over veel zaken wordt gewoon een zakelijke beslissing gevraagd, maar als het over principiële zaken gaat mogen wij als SGP ons oor te luister leggen bij een grote schat waar we wensen uit te leven en te werken: de Bijbel! 

Samen met ons burgerlid Leon Vink zijn wij werkzaam in de commissie Inwoners. Hieronder vallen de beleidsvelden Jeugd(zorg), Zorg en Welzijn( incl. WMO), Sociale zaken en werkgelegenheid, incl. decentralisatie Participatiewet, Onderwijs (incl. kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) en Sport. Voornamelijk beleidsvelden die (kwetsbare) mensen raken en waarin je echt het verschil kan maken. Veel werk mag gedaan worden politiek bestuurlijk, maar uiteindelijk wel om gezamenlijk met alle politieke partijen in onze gemeente Werkendam het maatschappelijke belang en doel te dienen!

SGPraat Stem wijzer

SGPraat Stem wijzer

9 mrt. 2015
Klagen is de trend?!

Klagen is de trend?!

2 mrt. 2015
SGPraat - Kiezers en kiezen

SGPraat - Kiezers en kiezen

20 feb. 2015
SGPraat Politie “om de hoek”?

SGPraat Politie “om de hoek”?

13 feb. 2015
SGPraat Duurzaamheid

SGPraat Duurzaamheid

9 jan. 2015
Debat kwestie Jan Potters

Debat kwestie Jan Potters

18 dec. 2014
Begrotingbehandeling 2015

Begrotingbehandeling 2015

14 nov. 2014
De zorg in 2015.

De zorg in 2015.

6 nov. 2014
Dhr. M. de Gelder wethouderskandidaat SGP Werkendam.

Dhr. M. de Gelder wethouderskandidaat SGP Werkendam.

7 apr. 2014
SGP behoud 3 zetels en wint stemmen!

SGP behoud 3 zetels en wint stemmen!

22 mrt. 2014
“Toenemend rumoer over dodenherdenking”

“Toenemend rumoer over dodenherdenking”

15 mrt. 2014