HomeFractieArjan Versluis

Arjan Versluis

Wie is raadslid Versluis?

Ik ben geboren op 9 oktober 1969 en sindsdien een geboren en getogen Werkendammer. Ben gehuwd en heb 3 kinderen. In mijn dagelijks leven ben ik adjunct-directeur bij een bouwbedrijf.

Al vanaf mijn jeugd ben ik geïnteresseerd in politiek. Van 2002-2008 heb ik als burgerlid deel uit mogen maken van de SGP fractie. Vanaf februari 2008 mag ik de SGP als raadslid vertegenwoordigen.

Ik vind het belangrijk om je ook maatschappelijk in te zetten en niet als de beste stuurman aan de kant te staan. Wat is dan mooier om de belangen van de burgers te vertegenwoordigen in de gemeenteraad? Dat ik dat graag doe als SGP ‘er is logisch en met overtuiging. Natuurlijk moeten er veel zakelijke beslissingen genomen worden. Maar hoe gaan we bijvoorbeeld om met zondagsrust? Of met het rentmeesterschap cq. zorg voor milieu en duurzaamheid? Zeker geen onbelangrijke zaken! Neutrale politiek bestaat niet. Ik vind dat je in al je doen en laten de “lat” van Gods Woord er naast moet kunnen leggen.

Binnen de beleidsvelden van de commissie Grondgebied voel ik me thuis en kan ik mijn kennis en ervaring goed kwijt. Belangrijke aandachtspunten zijn:

  • voldoende betaalbare woningen en een gezonde grondexploitatie
  • faciliteren van een goed ondernemersklimaat binnen de Gemeente
  • goed openbaar vervoer en aandacht voor doorstroming op de (snel)wegen
  • bewaken/bewaren van de identiteit met oog voor de zondagsrust
  • veiligheid voor met name de jeugdige verkeersdeelnemers
  • inzetten op meer milieuwinst en kostenbesparing afvalbeleid
  • verstandig gebruik van de financiële middelen
  • stimuleren gebruik van duurzame energiebronnen
  • een goed netwerk van recreatieve fietspaden

Ik ben van mening dat je zeker als SGP-vertegenwoordiger een goede, inhoudelijke en kwalitatieve bijdrage moet leveren aan de gemeentepolitiek. Door je hierop te onderscheiden  is de ervaring dat er dan ook naar je geluisterd wordt en je gerespecteerd wordt.

SGPraat Stem wijzer

SGPraat Stem wijzer

9 mrt. 2015
Klagen is de trend?!

Klagen is de trend?!

2 mrt. 2015
SGPraat - Kiezers en kiezen

SGPraat - Kiezers en kiezen

20 feb. 2015
SGPraat Politie “om de hoek”?

SGPraat Politie “om de hoek”?

13 feb. 2015
SGPraat Duurzaamheid

SGPraat Duurzaamheid

9 jan. 2015
Debat kwestie Jan Potters

Debat kwestie Jan Potters

18 dec. 2014
Begrotingbehandeling 2015

Begrotingbehandeling 2015

14 nov. 2014
De zorg in 2015.

De zorg in 2015.

6 nov. 2014
Dhr. M. de Gelder wethouderskandidaat SGP Werkendam.

Dhr. M. de Gelder wethouderskandidaat SGP Werkendam.

7 apr. 2014
SGP behoud 3 zetels en wint stemmen!

SGP behoud 3 zetels en wint stemmen!

22 mrt. 2014
“Toenemend rumoer over dodenherdenking”

“Toenemend rumoer over dodenherdenking”

15 mrt. 2014