HomeFractieArjan Versluis

Arjan Versluis

Wie is raadslid Versluis?

Ik ben geboren op 9 oktober 1969 en sindsdien een geboren en getogen Werkendammer. Ben gehuwd en heb 3 kinderen. In mijn dagelijks leven ben ik adjunct-directeur bij een bouwbedrijf.

Al vanaf mijn jeugd ben ik geïnteresseerd in politiek. Van 2002-2008 heb ik als burgerlid deel uit mogen maken van de SGP fractie. Vanaf februari 2008 mag ik de SGP als raadslid vertegenwoordigen.

Ik vind het belangrijk om je ook maatschappelijk in te zetten en niet als de beste stuurman aan de kant te staan. Wat is dan mooier om de belangen van de burgers te vertegenwoordigen in de gemeenteraad? Dat ik dat graag doe als SGP ‘er is logisch en met overtuiging. Natuurlijk moeten er veel zakelijke beslissingen genomen worden. Maar hoe gaan we bijvoorbeeld om met zondagsrust? Of met het rentmeesterschap cq. zorg voor milieu en duurzaamheid? Zeker geen onbelangrijke zaken! Neutrale politiek bestaat niet. Ik vind dat je in al je doen en laten de “lat” van Gods Woord er naast moet kunnen leggen.

Binnen de beleidsvelden van de commissie Grondgebied voel ik me thuis en kan ik mijn kennis en ervaring goed kwijt. Belangrijke aandachtspunten zijn:

  • voldoende betaalbare woningen en een gezonde grondexploitatie
  • faciliteren van een goed ondernemersklimaat binnen de Gemeente
  • goed openbaar vervoer en aandacht voor doorstroming op de (snel)wegen
  • bewaken/bewaren van de identiteit met oog voor de zondagsrust
  • veiligheid voor met name de jeugdige verkeersdeelnemers
  • inzetten op meer milieuwinst en kostenbesparing afvalbeleid
  • verstandig gebruik van de financiële middelen
  • stimuleren gebruik van duurzame energiebronnen
  • een goed netwerk van recreatieve fietspaden

Ik ben van mening dat je zeker als SGP-vertegenwoordiger een goede, inhoudelijke en kwalitatieve bijdrage moet leveren aan de gemeentepolitiek. Door je hierop te onderscheiden  is de ervaring dat er dan ook naar je geluisterd wordt en je gerespecteerd wordt.

Nieuwe tankautospuit voor Brandweer Werkendam

Nieuwe tankautospuit voor Brandweer Werkendam

8 jun. 2016
BLOG 2 - Vreest God, eert de Koning

BLOG 2 - Vreest God, eert de Koning

23 apr. 2016
Eerste voorzittersblog

Eerste voorzittersblog

18 apr. 2016
Bijdrage SGP fractie Begroting 2016

Bijdrage SGP fractie Begroting 2016

11 nov. 2015
Verkeerde afslag?

Verkeerde afslag?

2 nov. 2015
Verkeersveiligheid en waterberging Sportlaan

Verkeersveiligheid en waterberging Sportlaan

28 okt. 2015
Het kan verkeren!

Het kan verkeren!

15 sep. 2015
SGPraat BESTEMMINGSPLAN

SGPraat BESTEMMINGSPLAN

2 apr. 2015
Waterschappen

Waterschappen

23 mrt. 2015