HomeFractieArjan Versluis

Arjan Versluis

Raadslid SGP Werkendam

Arjan Versluis
Arjan Versluis Raadslid SGP Werkendam javersluis@kliksafe.nl

Portefeuilles
*Ruimtelijke Ontwikkeling (incl. Deltaprogramma)
*Volkshuisvesting
*Natuur en landschap
*Milieu en Afval
*Vergunningverlening en toezicht
*Grondbedrijf
*Economische zaken
*Verkeer en vervoer (incl. veerverbindingen)
*Recreatie en toerisme
*Openbare werken
*Water