HomeFractie

Fractie

De SGP-fractie in de gemeenteraad bestaat uit 3 personen, te weten de Th. A. (Theo) Meijboom, J. A. (Arjan) Versluis en P.T. (Peter) Noordergraaf. Daarnaast zijn er 3 'burgerleden' in de personen van W. (Wilhelm) Paans, L.J. (Leon) Vink en P.H. (Pieter) Vink. Burgerleden maken deel uit van de (steun)fractie, denken mee in de fractievergaderingen en mogen in de raadscommissies het woord voeren.

Samenstelling fractie SGP Werkendam:

Theo Meijboom
Theo Meijboom Fractievoorzitter SGP Werkendam 0183 - 44 36 69 tmeijboom@kliksafe.nl

Portefeuilles
*Openbare orde en veiligheid, antidiscriminatie, dierenwelzijn
*Bestuurlijke (regionale) samenwerking
*Handhaving
*Dienstverlening, Burgerzaken en archief, KCC
*Vreemdelingenbeleid, vluchtelingen
*Financiƫn
*Personeel en Organisatie
*Monumenten

Ook voorzitter van de commissie Inwoners

Peter Noordergraaf
Peter Noordergraaf Raadslid SGP Werkendam peter.noordergraaf@crv4all.com

Portefeuilles
*Volksgezondheid
*Jeugd(-zorg)
*Zorg en welzijn (incl. WMO)
*Sport
*Cultuur, Kunst en Bibliotheek
*Onderwijs (incl. kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)
*Sociale zaken en werkgelegenheid, incl. decentralisatie Participatiewet

Ook voorzitter van de commissie Grondgebied.

Wilhem Paans
Wilhem Paans Burgerlid SGP Werkendam

Portefeuilles
*Openbare orde en veiligheid, antidiscriminatie, dierenwelzijn
*Bestuurlijke (regionale) samenwerking
*Handhaving
*Dienstverlening, Burgerzaken en archief, KCC
*Vreemdelingenbeleid, vluchtelingen
*Financiƫn
*Personeel en Organisatie
*Monumenten

Arjan Versluis
Arjan Versluis Raadslid SGP Werkendam javersluis@kliksafe.nl

Portefeuilles
*Ruimtelijke Ontwikkeling (incl. Deltaprogramma)
*Volkshuisvesting
*Natuur en landschap
*Milieu en Afval
*Vergunningverlening en toezicht
*Grondbedrijf
*Economische zaken
*Verkeer en vervoer (incl. veerverbindingen)
*Recreatie en toerisme
*Openbare werken
*Water

Leon Vink
Leon Vink Burgerlid SGP Werkendam

Portefeuilles
*Volksgezondheid
*Jeugd(-zorg)
*Zorg en welzijn (incl. WMO)
*Sport
*Cultuur, Kunst en Bibliotheek
*Onderwijs (incl. kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)
*Sociale zaken en werkgelegenheid, incl. decentralisatie Participatiewet

Pieter Vink
Pieter Vink Burgerlid SGP Werkendam

Portefeuilles
*Ruimtelijke Ontwikkeling (incl. Deltaprogramma)
*Volkshuisvesting
*Natuur en landschap
*Milieu en Afval
*Vergunningverlening en toezicht
*Grondbedrijf
*Economische zaken
*Verkeer en vervoer (incl. veerverbindingen)
*Recreatie en toerisme
*Openbare werken
*Water