HomeBestuurVoorzittersblogBlog 5 Kersttoespraak van Zijne Majesteit koning W

Blog 5 Kersttoespraak van Zijne Majesteit koning Willem-Alexander

Een korte reflectie op enkele elementen die mij opvielen in de toespraak van de koning aan Nederland, d.d. 25 december 2016.

De rede opent met de betekenis van het christelijk kerstfeest: de komst van Christus als Zoon van God. Opmerkelijk dat de koning in deze woorden de kern van het ‘klassiek’ (bijbels) christelijk geloof benoemt, ook al is dat niet het geloof van heel veel Nederlanders, en zelfs niet (meer) van heel veel kerkelijke Nederlanders.

In het vervolg van de toespraak benadrukt de koning het belang van saamhorigheid in de Nederlandse verscheidenheid en van de ruimte voor eenieder om ‘er te zijn’ – ook al zoeken we tegelijk naar zekerheid en veiligheid.

Ik mag de toespraak niet annexeren voor de SGP of voor mijzelf. Toch constateer ik een opmerkelijk mooie, oer-Nederlandse combinatie. Allereerst: een heldere keuze voor een vastomlijnd christelijk oriëntatiepunt, houvast, bron voor de ethiek van naastenliefde. Een publieke keuze, als vorst. Geen relativerend: ‘alle opvattingen en culturen zijn gelijk’. De koning begrijpt dat multiculturalisme tot onbehagen heeft geleid doordat het bovenmenselijk oriëntatiepunt dan weg is. Daarom het klassiek christelijk vertrekpunt van de toespraak.

Tegelijkertijd worden inwoners met andere overtuigingen in die overtuiging vrij gelaten, doordat de staat niet overal in het leven aanwezig is en wel voor de veiligheid van iedereen waakt. Geen lege tolerantie, geen nietszeggend verwijzen naar Nederlandse waarden, maar een oproep tot naastenliefde die wortelt in een diepere levensovertuiging. De toespraak zoekt die wortel in het christelijk geloof.

De koning roept verder iedereen op om zelf om zich heen te kijken, anderen te helpen in het ene en anderen hulp te vragen in het andere. Niet voor niets noemt de koning met ere de ‘miljoenen mantelzorgers en vrijwilligers.’ We hebben elkaar allemaal nodig.

Is er dan niets om verdrietig over te zijn? Ook wel. Bijvoorbeeld: ‘Ieder mens telt’, zegt de koning – laat dat dan ook voor ongeboren en voor ‘voltooide’ levens gelden. Laten we hopen en bidden dat de koning en alle overheden de hun van God geschonken wijsheid gebruiken om wegen van godverlating te verlaten.

SGPraat Stem wijzer

SGPraat Stem wijzer

9 mrt. 2015
Klagen is de trend?!

Klagen is de trend?!

2 mrt. 2015
SGPraat - Kiezers en kiezen

SGPraat - Kiezers en kiezen

20 feb. 2015
SGPraat Politie “om de hoek”?

SGPraat Politie “om de hoek”?

13 feb. 2015
SGPraat Duurzaamheid

SGPraat Duurzaamheid

9 jan. 2015
Debat kwestie Jan Potters

Debat kwestie Jan Potters

18 dec. 2014
Begrotingbehandeling 2015

Begrotingbehandeling 2015

14 nov. 2014
De zorg in 2015.

De zorg in 2015.

6 nov. 2014
Dhr. M. de Gelder wethouderskandidaat SGP Werkendam.

Dhr. M. de Gelder wethouderskandidaat SGP Werkendam.

7 apr. 2014
SGP behoud 3 zetels en wint stemmen!

SGP behoud 3 zetels en wint stemmen!

22 mrt. 2014
“Toenemend rumoer over dodenherdenking”

“Toenemend rumoer over dodenherdenking”

15 mrt. 2014