HomeBestuurVoorzittersblogBlog 3 De SGP-principes voor vandaag.

Blog 3 De SGP-principes voor vandaag.

 

Blog 3 - De SGP-principes voor vandaag

09 sep 2016

De nieuwe bundel van het Wetenschappelijk Instituut over christelijke politiek

Dit voorjaar bracht het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP een stevige bundel uit: Gerechtigheid verhoogt een volk. De bedoeling is dat de bundel richting geeft aan het denken en het optreden van SGP’ers, dat de bundel helpt om bijbels gefundeerd positie te bepalen in de meest fundamentele vragen: hoe ziet de SGP de Nederlandse rechtsorde, de rechtsstaat met grondrechten – waaronder vrijheid van godsdienst? Wat houdt de goddelijke roeping van de overheid in onze tijd in? En wat betekent dat voor de SGP nu?

Wat zijn hierover de conclusies in de bundel? Sommigen vroegen zich af: verandert de SGP van standpunt?

Het korte antwoord is (naar mijn indruk): nee. De SGP blijft qua principes in het spoor waarin de partij zich al bijna een eeuw beweegt - het spoor bovendien van de Schrift en de traditie van de reformatie. Welke principes bedoel ik dan?

  • overheden hebben een goddelijke roeping en daarom is Gods Woord de norm;
  • beide tafels van Gods wet zijn maatgevend voor de gerechtigheid en het welzijn die overheden moeten dienen;
  • overheden zijn geroepen specifiek de christelijke godsdienst te dienen (wat ten koste gaat van andere godsdiensten), met name in een land als Nederland met een door het gereformeerd christendom gestempelde geschiedenis;
  • God geeft overheden geen onbegrensd gezag, maar er gelden ‘staatsvrije sferen’, zoals die van de kerk, het gezin en het persoonlijk geweten;
  • overheden zijn niet geroepen Christus’ Rijk op aarde te vestigen, wel om daaraan dienstbaar te zijn, waarbij enige tolerantie ten opzichte van andersgelovigen onvermijdelijk is. De ganse schepping blijft zuchten totdat de nieuwe schepping komt; tot die tijd zijn ook overheidsmogelijkheden maar heel beperkt.

Ondertussen zoekt de bundel wel naar een actuele verwoording van deze principes. Dit vooral om zoveel mogelijk aan te sluiten bij centrale begrippen in de Nederlandse rechtsorde - als vrijheid van godsdienst en van onderwijs – omdat die begrippen de laatste jaren mede fungeren als waarborg voor de ruimte voor het christelijk Evangelie in ons land (in kerken, scholen en organisaties).

Is die aansluiting mogelijk, tussen de genoemde principes en begrippen als vrijheid van godsdienst en onderwijs? Ja, die is mogelijk, mits de SGP tegelijkertijd ondubbelzinnig duidelijk maakt dat zij deze begrippen bijbels invult (zie de laatste twee van de genoemde principes). Er zijn politici en juristen die de grondrechten strikt seculier en individualistisch invullen, maar de Nederlandse rechtsorde biedt evenzeer aanknopingspunten voor een meer christelijke invulling. Weliswaar zijn er spanningsvelden in deze aansluiting, maar dat is nog geen reden om seculiere levensbeschouwingen het primaat te gunnen in de invulling van grondwettelijke begrippen.

De christelijke staatsleer verdedigt geen tirannie en onderdrukking, maar een overheid die haar beperkte maatschappelijke taak verstaat. Liberale theorieën die de overheid opdragen om individuen te helpen autonoom te zijn op alle terreinen van de samenleving, lopen op dit punt een groter gevaar. Tegelijkertijd is een ander verschil: de christelijke staatsleer schroomt niet om in de beperkte publieke ruimte één godsdienst tot uitgangspunt te nemen. Geen stuurloosheid, maar een heldere politieke moraal. Onder de erkenning: ‘hier beneden is het niet’.

Dit is de derde blog van Jaco van den Brink (voorzitter PKV Werkendam) Zie ook zijn andere blogs.

Nieuwe tankautospuit voor Brandweer Werkendam

Nieuwe tankautospuit voor Brandweer Werkendam

8 jun. 2016
BLOG 2 - Vreest God, eert de Koning

BLOG 2 - Vreest God, eert de Koning

23 apr. 2016
Eerste voorzittersblog

Eerste voorzittersblog

18 apr. 2016
Bijdrage SGP fractie Begroting 2016

Bijdrage SGP fractie Begroting 2016

11 nov. 2015
Verkeerde afslag?

Verkeerde afslag?

2 nov. 2015
Verkeersveiligheid en waterberging Sportlaan

Verkeersveiligheid en waterberging Sportlaan

28 okt. 2015
Het kan verkeren!

Het kan verkeren!

15 sep. 2015
SGPraat BESTEMMINGSPLAN

SGPraat BESTEMMINGSPLAN

2 apr. 2015
Waterschappen

Waterschappen

23 mrt. 2015