HomeBestuurVoorzittersblogBlog 2 Vreest God, eert de koning.

Blog 2 Vreest God, eert de koning.

 

Blog 2 - vreest god, eert de koning

Wij Nederlanders staan onder het gezag van een koning. Zijne Majesteit Willem Alexander van Oranje-Nassau. Het is in ons land belangrijk dat wij ontzag hebben voor Zijne Majesteit, althans voor zijn positie. Vandaar die aanduiding. Vandaar ook dat ‘majesteitsschennis’, belediging van de Koning, strafbaar is. De strafbaarstelling is de afgelopen jaren ook herhaaldelijk toegepast.

Contra voorstellen van D’66

Evenwel werkt D’66 aan een wetsvoorstel om dit verbod te schrappen uit het Wetboek van Strafrecht. Het zou een ongewenste inperking zijn van de vrijheid van meningsuiting. En waarom die uitzondering voor de Koning en de Koningin? Zelfs de premier bijvoorbeeld geldt deze bescherming niet.

Is het inderdaad een achterhaald verbod? Of is ook dit een symptoom van de afbraakpolitiek van D’66?

Laat de SGP pal staan voor deze strafbepaling! Waarom? Omdat we een koning hebben bij de gratie Gods. De Koning staat symbool voor het hoogste overheidsgezag. Voor recht en vrede is ontzag voor het overheidsgezag cruciaal. Zonder ontzag en gezag geen orde, maar chaos.

Het is niet toevallig dat ook D’66 kort geleden een herhaalde poging deed om de verwijzing naar deze goddelijke gift van het overheidsgezag uit de wetgeving te nemen. Al onze wetten, ook de grondwet, zijn uitgegeven bij de gratie Gods. Onze burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden zijn benoemd op grond van de Gemeentewet, uitgegeven bij de gratie Gods. Waarom is dat zo belangrijk?

God als bron van het gezag

Stel dat het slechts mensen zouden zijn die ons regeren, verder niets. Wat voor reden hebben we dan om die mensen te gehoorzamen? Die zijn toch niets meer dan wij! Kortom, chaos dichtbij. Aan de andere kant: als koning en overheid louter menselijke macht uitoefenen, waarom zouden zij zich bekommeren om het welzijn van het volk? Waarom zouden zij vrijheden bewaken en tirannie voorkomen?

Daarom is het besef zo cruciaal voor een gezonde rechtsorde: de Koning regeert bij de gratie Gods! God regeert ons door hun hand. Daarom moeten wij gehoorzamen. Maar ook: daarom moet de staat zijn morele grenzen bewaken.

Vreest God, eert de Koning!

SGPraat Stem wijzer

SGPraat Stem wijzer

9 mrt. 2015
Klagen is de trend?!

Klagen is de trend?!

2 mrt. 2015
SGPraat - Kiezers en kiezen

SGPraat - Kiezers en kiezen

20 feb. 2015
SGPraat Politie “om de hoek”?

SGPraat Politie “om de hoek”?

13 feb. 2015
SGPraat Duurzaamheid

SGPraat Duurzaamheid

9 jan. 2015
Debat kwestie Jan Potters

Debat kwestie Jan Potters

18 dec. 2014
Begrotingbehandeling 2015

Begrotingbehandeling 2015

14 nov. 2014
De zorg in 2015.

De zorg in 2015.

6 nov. 2014
Dhr. M. de Gelder wethouderskandidaat SGP Werkendam.

Dhr. M. de Gelder wethouderskandidaat SGP Werkendam.

7 apr. 2014
SGP behoud 3 zetels en wint stemmen!

SGP behoud 3 zetels en wint stemmen!

22 mrt. 2014
“Toenemend rumoer over dodenherdenking”

“Toenemend rumoer over dodenherdenking”

15 mrt. 2014