HomeBestuurVoorzittersblogBlog 2 Vreest God, eert de koning.

Blog 2 Vreest God, eert de koning.

 

Blog 2 - vreest god, eert de koning

Wij Nederlanders staan onder het gezag van een koning. Zijne Majesteit Willem Alexander van Oranje-Nassau. Het is in ons land belangrijk dat wij ontzag hebben voor Zijne Majesteit, althans voor zijn positie. Vandaar die aanduiding. Vandaar ook dat ‘majesteitsschennis’, belediging van de Koning, strafbaar is. De strafbaarstelling is de afgelopen jaren ook herhaaldelijk toegepast.

Contra voorstellen van D’66

Evenwel werkt D’66 aan een wetsvoorstel om dit verbod te schrappen uit het Wetboek van Strafrecht. Het zou een ongewenste inperking zijn van de vrijheid van meningsuiting. En waarom die uitzondering voor de Koning en de Koningin? Zelfs de premier bijvoorbeeld geldt deze bescherming niet.

Is het inderdaad een achterhaald verbod? Of is ook dit een symptoom van de afbraakpolitiek van D’66?

Laat de SGP pal staan voor deze strafbepaling! Waarom? Omdat we een koning hebben bij de gratie Gods. De Koning staat symbool voor het hoogste overheidsgezag. Voor recht en vrede is ontzag voor het overheidsgezag cruciaal. Zonder ontzag en gezag geen orde, maar chaos.

Het is niet toevallig dat ook D’66 kort geleden een herhaalde poging deed om de verwijzing naar deze goddelijke gift van het overheidsgezag uit de wetgeving te nemen. Al onze wetten, ook de grondwet, zijn uitgegeven bij de gratie Gods. Onze burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden zijn benoemd op grond van de Gemeentewet, uitgegeven bij de gratie Gods. Waarom is dat zo belangrijk?

God als bron van het gezag

Stel dat het slechts mensen zouden zijn die ons regeren, verder niets. Wat voor reden hebben we dan om die mensen te gehoorzamen? Die zijn toch niets meer dan wij! Kortom, chaos dichtbij. Aan de andere kant: als koning en overheid louter menselijke macht uitoefenen, waarom zouden zij zich bekommeren om het welzijn van het volk? Waarom zouden zij vrijheden bewaken en tirannie voorkomen?

Daarom is het besef zo cruciaal voor een gezonde rechtsorde: de Koning regeert bij de gratie Gods! God regeert ons door hun hand. Daarom moeten wij gehoorzamen. Maar ook: daarom moet de staat zijn morele grenzen bewaken.

Vreest God, eert de Koning!

Nieuwe tankautospuit voor Brandweer Werkendam

Nieuwe tankautospuit voor Brandweer Werkendam

8 jun. 2016
BLOG 2 - Vreest God, eert de Koning

BLOG 2 - Vreest God, eert de Koning

23 apr. 2016
Eerste voorzittersblog

Eerste voorzittersblog

18 apr. 2016
Bijdrage SGP fractie Begroting 2016

Bijdrage SGP fractie Begroting 2016

11 nov. 2015
Verkeerde afslag?

Verkeerde afslag?

2 nov. 2015
Verkeersveiligheid en waterberging Sportlaan

Verkeersveiligheid en waterberging Sportlaan

28 okt. 2015
Het kan verkeren!

Het kan verkeren!

15 sep. 2015
SGPraat BESTEMMINGSPLAN

SGPraat BESTEMMINGSPLAN

2 apr. 2015
Waterschappen

Waterschappen

23 mrt. 2015