HomeNieuwsVerkeersveiligheid en waterberging Sportlaan

Verkeersveiligheid en waterberging Sportlaan

Publicatiedatum: 28 okt. 2015

Verkeersveilige schoolomgeving  + waterberging aan de Sportlaan Werkendam

In de commissievergadering van 26 oktober jl. heeft de SGP gepleit voor een verkeersveilige schoolomgeving aan de Sportlaan in Werkendam.

De door het college voorgestelde maatregel ziet de SGP niet als een afdoende oplossing voor de onveilige verkeerssituatie rondom de scholen. Het college stelt namelijk voor om een wegafsluiting te maken op de Hooftlanden tussen de Wilgenlaan en de Vissersdijk. De achterliggende gedachte hier achter is dat hiermee het doorgaande verkeer tussen de Sigmondstraat en de Sportlaan geweerd wordt. Ondanks dat dit zo’n 30% reductie op voertuigbewegingen vóór de scholen op zou moeten gaan leveren (deze bewegingen moet namelijk hun weg gaan vinden via de Van Randwijklaan) blijft de SGP van mening dat de weginrichting vóór de scholen geen duurzaam verkeersveilige omgeving voor onze schoolkinderen is. Het blijft een omgeving met veel onoverzichtelijke punten en met verschillende stromen (auto’s, voetgangers en fietsers) door elkaar. Er hebben gelukkig tot op heden nog geen ernstige ongevallen voorgedaan, maar iedereen is het over eens dat het een onwenselijke onveilige situatie is.

Daarom heeft de SGP voorgesteld om te kijken naar een andere inrichting van de weg zoals een “school-zone” of “school-erf”. Zie bijgaande afbeelding zoals we deze ook in de commissievergadering gepresenteerd en toegelicht hebben. Door een inrichting te creëren welke sterk afwijkt van een standaard weginrichting worden de weggebruikers er op attent gemaakt dat dit een bijzondere omgeving is waarbij voorzichtigheid en alertheid geboden is. Tevens hebben wij als SGP voorgesteld om bij de reconstructie van de weg dan direct waterbergende maatregelen te treffen als buffer voor eventuele wateroverlast van de Wielstraat, Wierinxwal en omgeving. Werk-met-werk maken is in dit geval een hele goede kostenbesparende mogelijkheid.

Aangezien het plan van de SGP een grotere investering vraagt dan het maken van een wegafsluiting en de reconstructie van de Sportlaan nog niet in het Investeringsplan tot 2019 is opgenomen,  is het realiseren van de optimale oplossing op zeer korte termijn nog niet mogelijk. De SGP zal zich echter tot het uiterste inspannen om de Sportlaan “om te bouwen” tot een verkeersveilige omgeving voor onze schoolkinderen.

 

Arjan Versluis

raadslid SGP