HomeNieuwsVerkeerde afslag?

Verkeerde afslag?

Publicatiedatum: 2 nov. 2015

Verkeerde afslag?                                                        

De “politiek” heeft gesproken; een nipte meerderheid van de gemeenteraad van Werkendam stemde onlangs in met het proces wat moet leiden tot een fusie van de 3 Altena-gemeenten op 1 januari 2019.

De fractie van de SGP stemde tegen de fusie. Een belangrijk argument was datgene wat de SGP ook in haar verkiezingsprogramma heeft staan: Geen dwang van Provincie en/of Rijk om tot fusie over te gaan! Daarnaast ontbreekt volgens de SGP voor Werkendam de noodzaak voor een fusie op korte termijn en is de meerwaarde daarvan niet aangetoond.
Gedeputeerde Staten van de provincie N-B heeft zich van haar slechte kant getoond door fusie af te dwingen terwijl breed draagvlak ontbreekt.

Gaat de fractie van de SGP nu achterover leunen en passief afwachten hoe het fusieproces vorm zal worden gegeven? Geenszins! Hoewel wij de gang van zaken betreuren zullen wij loyaal en actief samen met de andere fracties onze bijdrage daaraan gaan leveren om, in afhankelijkheid van onze Schepper, het goede te zoeken voor de inwoners van Altena in het algemeen, en die van Werkendam in het bijzonder.

De SGP staat daarbij onder meer voor:
-handhaving van de zondagsrust en identiteit van de kernen
-geen verhoging lokale lasten
-bewaken dat de afstand burger-gemeente niet te groot wordt
 

Theo Meijboom/Peter Noordergraaf/Arjan Versluis