HomeNieuws

Nieuws

1917 – 2017: 100 jaar onderwijsvrijheid!

Ter gelegenheid daarvan hield de VGS eind januari 2017 een mooi congres. Dit om met ons allen na te denken over de waarde van de vrijheid van onderwijs – of eigenlijk: de waarde van het reformatorisch onderwijs.

Meer precies: 100 jaar publieke bekostiging die de onderwijsvrijheid daadwerkelijk mogelijk maakt. Want dat is wat er in 2017 in de Grondwet (art. 23) is gekomen: het openbaar en het bijzonder onderwijs worden gelijkelijk bekostigd. Essentieel daarbij bleef dat het bijzonder onderwijs een eigen (bijvoorbeeld christelijke) ‘richting’ kon hebben en het onderwijs daarnaar kon inrichten. De ‘opvoedkundige zelfstandigheid’ van de bijzondere scholen ten opzichte van de overheid moest gewaarborgd blijven.

Dankbaar voor de onderwijsvrijheid

Prof. J. Kennedy liet de grote waarde zien van reformatorisch onderwijs. Menselijkerwijs gesproken: de toekomst van een gemeenschap – de reformatorische gemeenschap in Nederland – hangt samen met de ‘kwaliteit’ van de betrokkenheid van iedereen bij de gemeenschap, en vooral bij de identiteit ervan. De mate waarin mensen leven vanuit de reformatorische overtuiging.

Wij allemaal zijn geheel afhankelijk van Gods genade en de werking van Zijn Geest in ons en onze kinderen. Maar dat betekent juist dat we wakker en waakzaam moeten doen wat er te doen is. Grote – constructieve - betrokkenheid (als ouders) bij de reformatorische scholen is daarom belangrijk. Aan leerkrachten en schoolleiders de ‘uitdaging’ om goed na te denken over de praktische betekenis van vorming van de leerlingen, in Bijbelse zin, in alle disciplines. En welke inrichting/onderwijsvorm is daaraan dienstbaar?

Eerste zorg is dus: verankering in de reformatorische identiteit en traditie. Daarnaast is vorming nodig om (later) in de samenleving vanuit een christelijke basis te mogen dienen. Vanuit de ‘contrasterende gemeenschap’ (Kennedy): gedreven door het christelijk beginsel en met een levenswandel die daardoor afwijkt van die van de meesten. Daarmee wel ‘zoekende de vrede van de stad’ (Jer. 29).

Toekomst

Loopt de vrijheid van onderwijs gevaar? Niet acuut. In het algemeen is wel belangrijk dat de rijksoverheid de neiging weerstaat om alle details van het onderwijs te regelen, tot en met rol van de leerkracht, medezeggenschap en toelating van leerlingen… Ook de neiging om al te veel ethische waarden tot het burgerschapsonderwijs te rekenen, moet worden weerstaan om de onderwijsvrijheid niet uit te hollen.

Er is met name één ideologie die het niet verdraagt met bekostigd religieus onderwijs: het specifiek soort liberalisme dat vindt dat elk kind al jong een levensbeschouwelijk menu moet krijgen, in plaats van gevormd te worden in een vastomlijnd waardenpatroon. Dit ‘autonomieliberalisme’ kent in de hedendaagse politiek niet zeer veel aanhangers. Het is ook niet consequent doordat het een eigen levensbeschouwing aanhangt (namelijk dat van het autonoom, zelfgekozen leven) en die levensbeschouwing ineens wel wil opdringen aan alle kinderen via het onderwijs.

De hoofdstroom van (ook seculiere) opvattingen is toch wel dat de kinderen allereerst ‘van de ouders’ zijn en dat die de richting van het onderwijs voor hun kinderen bepalen; en dat een religieuze gemeenschap als de reformatorische vrij is om zich intern te organiseren.

Tot slot: is het niet jammer dat de strijd om de christelijke staatsschool in de 19e eeuw verloren werd? Jawel. Maar christenen zijn op deze wereld niet meer dan bannelingen (Jer. 29), en mogen dus echt dankbaar zijn voor elke vorm waarin het Evangelie ook in ons land de ruimte krijgt.

 

Zie ook: www.vrijheidvanonderwijs.nl

 

Nieuwe tankautospuit voor Brandweer Werkendam

Nieuwe tankautospuit voor Brandweer Werkendam

8 jun. 2016
BLOG 2 - Vreest God, eert de Koning

BLOG 2 - Vreest God, eert de Koning

23 apr. 2016
Eerste voorzittersblog

Eerste voorzittersblog

18 apr. 2016
Bijdrage SGP fractie Begroting 2016

Bijdrage SGP fractie Begroting 2016

11 nov. 2015
Verkeerde afslag?

Verkeerde afslag?

2 nov. 2015
Verkeersveiligheid en waterberging Sportlaan

Verkeersveiligheid en waterberging Sportlaan

28 okt. 2015
Het kan verkeren!

Het kan verkeren!

15 sep. 2015
SGPraat BESTEMMINGSPLAN

SGPraat BESTEMMINGSPLAN

2 apr. 2015
Waterschappen

Waterschappen

23 mrt. 2015